Latest News

Home / About Us / News / Latest News / સોલિડ ફયુલ આધારીત યુટીલીટીમાંથી નીકળતા SO2 એમીશન ને કંટ્રોલ કરવા માટે હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણના સાધન તરીકે આલ્કલી સ્ક્રબર અથવા લાઈમ ડોઝીંગ સીસ્ટમ (ડ્રાય સ્ક્રબર) મુકવા બાબત

સોલિડ ફયુલ આધારીત યુટીલીટીમાંથી નીકળતા SO2 એમીશન ને કંટ્રોલ કરવા માટે હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણના સાધન તરીકે આલ્કલી સ્ક્રબર અથવા લાઈમ ડોઝીંગ સીસ્ટમ (ડ્રાય સ્ક્રબર) મુકવા બાબત