Latest News

Home / About Us / News / Latest News / કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્રારા SOP ન બનાવેલ હોય તેવા કિસ્સામાં જોખમી કચરાના વપરાશ કરતા એકમોને મંજૂરી આપવા બાબતે વચગાળાની વ્યવસ્થા અંગે નીતિની મુદત લંબાવવા બાબત / Interim Policy to give permis

કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્રારા SOP ન બનાવેલ હોય તેવા કિસ્સામાં જોખમી કચરાના વપરાશ કરતા એકમોને મંજૂરી આપવા બાબતે વચગાળાની વ્યવસ્થા અંગે નીતિની મુદત લંબાવવા બાબત / Interim Policy to give permis