Latest News

Home / About Us / News / Latest News / કન્સેન્ટ ટૂ એસ્ટાબ્લિશ (સી.ટી.ઈ.) અને કન્સોલિડેટેડ કન્સેન્ટ અને ઓથોરાઇઝેશન (સી.સી.એ.) ની અરજી કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા

કન્સેન્ટ ટૂ એસ્ટાબ્લિશ (સી.ટી.ઈ.) અને કન્સોલિડેટેડ કન્સેન્ટ અને ઓથોરાઇઝેશન (સી.સી.એ.) ની અરજી કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા